Calendar  
     
Inspirator: His Divine Holiness Acharya Swamishree Purushottampriyadasji Maharaj
 
 
Home >> Calendar
April 2017  Chaitra - Vaishakh, Samvat 2073
 
 
 
Monthly Summary
1st - Harkundi Patotsav
2nd - Kalol Patotsav
3rd - Arnej Patotsav
5th - Swaminarayan Jayanti
7th - Kamda Ekadashi
9th - Aral Patotsav
10th - Ranip Patotsav
11th - Hanuman Jayanti/Poonam
12th - Boridra Buzarg
Patotsav
23rd - Varoothini Ekadashi
26th - Shree Sadguru Din (Amavaasya)
29th - Naranpur Patotsav

Import Calendar

Mon
Tue
Wed
Thurs
Fri
Sat
Sun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Harkundi
Patotsav

02

Kalol
Patotsav

03

Arnej
Patotsav

04

05

Swaminarayan
Jayanti

06

07

Kamda
Ekadashi

08

09

Aral
Patotsav

10

Ranip
Patotsav

11

Hanuman
Jayanti

12

Boridra Buzarg
Patotsav

13

Chaitra Vad 2

14

Easter - Good Friday

15

Chaitra Vad 4

16

Chaitra Vad 5/Easter

17

Chaitra Vad 6/Easter

18

Chaitra Vad 7

19

Chaitra Vad 8

20

Chaitra Vad 9

21

Chaitra Vad 10

22

Chaitra Vad 11

23

Varoothini
Ekadashi

24

Chaitra Vad 13

25

Chaitra Vad 14

26

Shree
Sadguru Din

27

Vaishakh Sud 1

28

Vaishakh Sud 2

29

Naranpur
Patotsav

30

Vaishakh Sud 5

Amavaasya (New Moon) Amavaasya (New Moon) Poonam (Full Moon) Poonam (Full Moon)

 

 
© Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Contact Us | Guestbook | FAQ's | Glossary | Sitemap | Help