Saturday 4 December 2021 | Kartik Vad 30, Samvat 2078

Sat 4 Dec 2021

4
 Items
2018 Shakotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple Delaware

10 Feb 2018

2018 Shakotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

The disciples of Shree Swaminarayan Temple – Bear, Delaware, celebrated the Shakotsav festival on Saturday, January 27, 2018.

Shikshapatri Jayanti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

26 Jan 2018

Shikshapatri Jayanti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

The disciples of Shree Swaminarayan Temple – Bear, Delaware, celebrated Shikshapatri Jayanti and Vasant Panchmi on Saturday, January 20, 2018.

Dhanurmaas & Makar-Sankranti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

26 Jan 2018

Dhanurmaas & Makar-Sankranti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

The disciples of Shree Swaminarayan Temple – Bear, Delaware, celebrated Dhanurmaas and the Uttrayan festival - Throughout the month, disciples...

New Year's Kids' Shibir 2017-2018 - Delaware

07 Jan 2018

New Year's Kids' Shibir 2017-2018 - Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

In this spirit, Shree Swaminarayan Temple - Bear, Delaware, holds an annual Kids' Shibir right before the New Year. The purpose of this shibir is...