Thursday 29 September 2022 | Aso Sud 4, Samvat 2078

Thu 29 Sep 2022

18
 Items
Ved Ratna Acharya Shree Purushottampriyadasji Swamishree Maharaj Asthi Suman Visarjan New Jersey

21 Aug 2022

Ved Ratna Acharya Shree Purushottampriyadasji Swamishree Maharaj Asthi Suman Visarjan New Jersey

Shree Swaminarayan Temple, New Jersey

On Saturday, August 6th, 2022, Acharya Shree Jitendriyapriyadasji Swamiji Maharaj performed the Asthi Suman Visarjan of Ved Ratna Acharya Shree...

Acharya Swamiji Maharaj Welcome Ceremony at Shree Swaminarayan Mandal Horseheads, NY

13 Aug 2022

Acharya Swamiji Maharaj Welcome Ceremony at Shree Swaminarayan Mandal Horseheads, NY

Shree Swaminarayan Temple Canada

On Monday, August 1st, 2022, Acharya Swamiji Maharaj was welcomed by disciples at the Shree Swaminarayan Mandal in Horseheads, NY.

Acharya Swamiji Maharaj arrives at Shree Swaminarayan Temple Toronto, Canada

13 Aug 2022

Acharya Swamiji Maharaj arrives at Shree Swaminarayan Temple Toronto, Canada

Shree Swaminarayan Temple Canada

On Friday July 29th, 2022, disciples performed a Hindola Utsav in the presence of Acharya Swamiji Maharaj at the Shree Swaminarayan Temple...

Shree Swaminarayan Temple Chicago Celebrates its 11th Anniversary

03 Aug 2022

Shree Swaminarayan Temple Chicago Celebrates its 11th Anniversary

Shree Swaminarayan Temple Midwest-Chicago

On July 22nd, 2022, disciples of the Chicago Temple welcomed Acharya Swamiji Maharaj.

Shree Swaminarayan Temple Ocala Murti Pratishtha - Day 3

30 Jul 2022

Shree Swaminarayan Temple Ocala Murti Pratishtha - Day 3

Shree Swaminarayan Temple Florida

Saturday, July 9, 2022 was the third and final day of the Ocala Temple Shree Ghanshyam Maharaj Murti Pratishtha Mahotsav.

Shree Swaminarayan Temple Ocala Murti Pratishtha - Day 2

30 Jul 2022

Shree Swaminarayan Temple Ocala Murti Pratishtha - Day 2

Shree Swaminarayan Temple Florida

Friday, July 8, 2022 marked the second day of the Ocala Temple Shree Ghanshyam Maharaj Murti Pratishtha Mahotsav.

Shree Swaminarayan Temple Ocala Murti Pratishtha - Day 1

30 Jul 2022

Shree Swaminarayan Temple Ocala Murti Pratishtha - Day 1

Shree Swaminarayan Temple Florida

Thursday, July 7, 2022 was the first day of the Ocala Temple Shree Ghanshyam Maharaj Murti Pratishtha Mahotsav.

Shree Swaminarayan Temple Kentucky Celebrates its 10th Anniversary

24 Jul 2022

Shree Swaminarayan Temple Kentucky Celebrates its 10th Anniversary

Shree Swaminarayan Temple Kentucky

Shree Swaminarayan Temple Kentucky celebrated its 10th anniversary on Wednesday, July 20th, 2022 in the presence of Acharya Swamiji Maharaj.

Shree Swaminarayan Temple California Dashabdi Mahotsav

24 Jul 2022

Shree Swaminarayan Temple California Dashabdi Mahotsav

Shree Swaminarayan Temple California

Shree Swaminarayan Temple California celebrates Dashabdi Mahotsav (10th anniversary) in the presence of Acharya Shree Jitendriyapriyadasji...