Saturday 26 November 2022 | Magsar Sud 3, Samvat 2079

Sat 26 Nov 2022

1
 Items
Shakotsav 2018 at Kingsbury Mandir

29 Jan 2018

Shakotsav 2018 at Kingsbury Mandir

Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

The disciples of Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury and the local community gathered on Sunday 21 January 2018 to re-enact the Shakotsav...